22. januar 2018
InitiativGruppen ApS - ­Lundtoftevej 212 - DK­-2800 Lyngby - Telefon 40 63 00 53 - info @ initi.dk - CVR DK-14747400
Deltagerne udtaler Udskriv Email

Tidligere kursusdeltagere har på opfordring udtalt sig om iværksætterkurset på nogle få linier:

 

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

susanne   ”Kurset hos InitiativGruppen har givet mig mere mod til at komme videre med min ide. Jeg er samtidig blevet mere realistisk omkring, hvor  
   svært det kan være at få gang i salget og at det kræver hårdt arbejde at få kunden i hus. Jeg har nok været en af dem, som lidt troede, at bare
   man har en hjemmeside, så kommer salget af sig selv. Kurset har også givet en masse gode værktøjer, f.eks. finder jeg salgsbrevene særligt
   velegnede også når man tager kontakt til samarbejdspartnere og leverandører. Modulet med skat og moms har virkelig givet mig et godt
   indblik i, hvad der kræves både i forbindelse med registrering af virksomheden og i driften. Desuden har der været mange gode
   foredragsholdere, som alle kan lære noget af.”

Susanne Duus, Online Rejsebureau, GoAlone.dk.
Deltager på seks-ugers selvvalgt iværksætterkursus, efteråret 2012
Susanne stifter et anpartsselskab sammen med en veninde den 1. december 2012.
Herefter skal et særligt koncept i rejsebranchen udvikles.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

niels billede   ”For mine overvejelser om start af virksomhed og til at sikre de rigtige rammer har Initiativgruppens møderække været særdeles givtig. Alle 
   emner og aftener har været kendetegnet ved gode og grundige indlæg af dygtige foredragsholdere. Alle med stor erfaring, men aldrig rutine i
   præsentationerne.
   Præsentationerne er naturligvis meget generelle, men alligevel med et meget konkret indhold. Jeg synes ikke, jeg har oplevet noget, der
   ikke var vedkommende. De enkelte emner er i sig selv temmelig store, og det er meget omfattende, hvad der behandles, men jeg har fået
   masser af inspiration og information, hvor jeg kan gå videre og søge specifikt, hvad jeg selv behøver. Kursusudgiften er meget rimelig og
   godt givet ud”.

   Niels Lund, www.ticket2.travel.
   Deltager på fem-afteners kurset, efteråret 2012.

 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

”Jeg deltog i “seks-ugers selvvalgt iværksætterkursus” i efteråret 2012 for at blive mere seriøs om min iværksætteridé om at starte en eksportkonsulentvirksomhed op.
Virksomhedens mission er at eksponere de bedste danske produkter og brands via danskerbyen Solvang i Californien og derved bruge det som et udstillingsvindue for
salg til hele det amerikanske marked. Kurset er ekstremt praktisk anlagt, idet du arbejder intenst med din egen idé i alle modulerne. Dvs. den bliver testet, udviklet,
modificeret, perfektioneret i alle leder og kanter i forhold til salg, prissætning, markedsføring, branding, segmentering, virksomhedsform, moms/skat etc. Undervisnings-
niveauet er kvalitetsmæssigt meget højt og samtidig gør kursusledelsen og gæsteundervisere meget ud af at formidle det på en fed måde. Det var en hård og meget
tilfredsstillende proces at stå tilbage med - om ikke en total forretningsplan - så i hvert fald en realistisk og gennemarbejdet forretningsmodel”.


Klaus Lehn Christensen, co-founder, Sol&Christensen ApS, http://dk.linkedin.com/in/klauschristensen.
Deltager på seks-ugers selvvalgt iværksætterkursus, efteråret 2012.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 marie  

     ”Jeg tilmeldte mig Initiativgruppens kursus, da jeg ønskede at få mere viden om, hvordan man starter op som selvstændig samt  
    hvad det indebærer. Med en baggrund som lønmodtager kendte jeg ikke meget til rollen som selvstændig erhvervsdrivende. Under
    kurset fik jeg viden indenfor mange områder, hvilket tilsammen har givet mig en solid grundforståelse for livet som selvstændig.
    Gode indlæg og spændende undervisere var med til at give mig mod til at gøre det, jeg har drømt om i lang tid. I et realistisk og
    pragmatisk undervisningsmiljø har jeg haft muligheden for at smage på de mange facetter, et liv som selvstændig indeholder. På
    godt og ondt. Viden og erfaringer som vil komme mig til gode langt ud i fremtiden.
    Og så lærte jeg, at det godt kan betale sig at spørge: ”Og hvad laver du så?”, når man står til en reception med sit jordbær dyppet i
    chokolade og sit boblevand”.

    Marie Dam Jensen, pædagogisk udviklingskonsulent.
    Deltager på seks-ugers selvvalgt iværksætterkursus, efteråret 2012.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

bodil

 

    ”Det har været et spændende forløb med vekslen mellem konkrete input og gruppearbejde både med udgangspunkt i eget og andres
    projekter suppleret med foredragsholdere udefra. De forskellige oplægsholdere har bidraget med hver deres historie og tilgang til det at være
    iværksætter. Det at komme godt i gang og ikke mindst holde sig i gang. Kreativiteten og det at turde tænke anderledes, fik vi også en
    smagsprøve på. Jeg har fået udvidet mine horisonter ved at se mit projekt med nye øjne og har fået tænkt de tanker, jeg ikke havde tænkt
    tidligere og har efterfølgende handlet på dem. Jeg har ligeledes haft meget ud af ugen med økonomi og regnskab - en let og humoristisk
    tilgang til et til tider tungt emne. Gennem forløbet er jeg blevet bekræftet i, hvad jeg kan og vil og hvilke udfordringer, jeg står overfor, og
    føler mig mere målrettet og sikker i mine valg omkring projektet”.

    Bodil Kasch, 34 års erfaring inden for detailhandel og ledelse i modebranchen.
    Overvejer et spændende jobtilbud fra sit netværk eller beslutning om egen butik i en dansk provinsby.
    Deltager i otte-ugers iværksætterkursus, efteråret 2012.

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

”Jeg deltog i InitiativGruppens otte-ugers iværksætterkursus i efteråret 2011.
Nu, et år efter, lever jeg som selvstændig grafiker og kan klare mig selv økonomisk.
Kurset gav mig troen på, at det kan lade sig gøre at udleve min drøm om at være selvstændig. Jeg fik et overblik over, hvad det ville kræve af mig, hvordan
jeg skulle gribe det an og ikke mindst modet til at hoppe ud i det. Jeg stod for produktionen af InitativGruppens Iværksætter-brochure i 2012 og fra 2013
varetager jeg alt det grafiske arbejde for InitiativGruppen”.

Louise Sylvester. Grafisk designer. www.louisesylvester.dk
Deltager på otte-ugers Iværksættekursus, efteråret 2011.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

”Jeg deltog på kursus i regnskab, skat og moms for iværksættere. Det var en rigtig god oplevelse.
Underviseren er virkelig kompetent og forstår at formidle det lidt ”tørre” stof på en klar og levende måde. Kursets indhold var meget relevant og brugbart
for mig som nystartet virksomhed. Jeg ved ikke, hvordan jeg ville være i stand til at aflægge regnskab, hvis jeg ikke havde deltaget på dette kursus”.

Kim Sindberg.
Deltager på kursus i regnskab, skat og moms for iværksættere, efteråret 2012.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

lena

    ”Iværksætterkurset har givet mig et supergodt grundlag for at kunne starte min egen virksomhed som foredragsholder, underviser og
     coach. Jeg føler mig meget bedre klædt på nu i forhold til den begrænsede viden, jeg havde, da jeg startede på kurset.
    Det har været fedt at være i daglig kontakt med andre iværksættere, hvor vi kunne inspirere hinanden, diskutere og sparre i forhold
    til alle de informationer og indlæg, vi blev præsenteret for på kurset. Det har været et meget alsidigt forløb og helt perfekt, at der blev
    hentet dygtige eksperter ind som foredragsholdere, der hver især kunne fortælle om deres specifikke områder.
    Jeg oplever desuden, at jeg har fået rigtig mange gode og helt konkrete værktøjer, jeg kan anvende i min rolle som iværksætter”.

    Lena Dyreborg, underviser, coach og foredragsholder. www.lenadyreborg.dk
    Deltager på otte-ugers iværksætterkursus, efteråret 2012.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 daniel

 

 

    ”Igennem mit iværksætterforløb hos InitiativGruppen har jeg fået en solid og jordbunden indgang til opstart af min egen virksomhed. Kursets
    konkrete og praktiske karakter giver et overskueligt og anvendeligt overblik over rækkefølgen af de handlinger og beslutninger, som skal
    underbygge ens kompetencer inden for entreprenørskabet”.

    Daniel Kowal, Strategic Design Consultancy.
    Deltager på seks-ugers selvvalgt iværksætterkursus, efteråret 2012.

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

”Jeg er meget glad for, at jeg fik mulighed at gå iværksætterkurset! Jeg fik bekræftet, at jeg har et ”iværksættergen”, som jeg skal bruge til noget fornuftigt.
Jeg blev inspireret af alle de gode forelæsere og frem for alt af de dejlige medkursister, jeg mødte på kurset, alle med forskellige baggrunde. Jeg håber, vi
kommer til at holde kontakten med hinanden og at vi kan sparre med hinanden om vores idéer og projekter i fremtiden. Det var meget intense studieuger,
men det var morsomt hele vejen igennem - endda også hele ugen med regnskab, skat og moms, fordi underviseren var....sjov!!”.

Karin Lasarzewski, udstillingsprojekt til børn.
Deltager på seks-ugers selvvalgt iværksætterkursus, efteråret 2012.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

"Informationsaftenen gav mig mange nyttige informationer om det at starte egen virksomhed. Jeg havde lige besluttet at starte op som selvstændig og fik
et godt indblik i, hvilke overvejelser man bør gøre sig. For mig var det positivt, at der ikke var en hel masse teori, men informationer fra det virkelige liv.

Louise Stokholm, Stokholm Psykoterapi

louise@stokholm-psykoterapi.dk
www.stokholm-psykoterapi.dk
Psykoterapeut og behandler mennesker med spiseforstyrrelser. Det er mennesker der oplever, at deres spisemønster er styret af deres følelser, og som
har brug for hjælp til at komme videre".

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

"InitiativGruppen har givet mig tonsvis af nye idéer, inspiration og erfaring inden for iværksætteri, markedsføring, kreativ udvikling, regnskab og jura.
Kurset byder bl.a. på en undervisningsform af topklasse, fremlagt på en forståelig måde, selv om man ikke har nogen uddannelse inden for emnerne.
Flere undervisere bidrager med hver deres erfaring af opstartsfasen og processen inden for iværksætteri, hvilket er også et stort plus, hvad inspirationer
angår. Jeg har nu en rimelig god strategi til opstart af mit animationsværksted og føler mig godt rustet takket være kurset."

Alex Volkov, 25 år, Animator
August-holdet 2007


 carina

       "Jeg har nu større overblik og indsigt i, hvad det vil sige at blive selvstændig. Det var sundt for mig at møde andre, der er og
       har været i samme fase. Samspillet med mine medkursister og det faglige indhold fik mig til at tro på min vision om at blive selvstændig."

       Carina Almann Olsen,
       Opstart pr. 1.12.2007 med Tryllesaksen, frisøren der kører lige til døren,
       August 2007-holdet.

 

 

 


 "Jeg var på Iværksætterkursus hos InitiativGruppen i 2006 i 8 uger. Vi lærte blandt andet om markedsforhold, præsentation af virksomhed, evaluering,
analyser og om moms og skat. En af de gode ting ved kurset var, at man specifikt kunne arbejde med den virksomhed, men selv ville starte op. Så det var
meget konkret. Blandt andet på baggrund af kurset turde jeg pr. 1. januar 2007 starte min egen virksomhed. Jeg har mange gange brugt det materiale,
som vi fik og selv udarbejdede på kurset. En af de væsentligste ting fra kurset, som jeg ofte er meget opmærksom på er, at man ikke skal produktbeskrive,
det man sælger, men vende billedet om, og høre præcist, hvad det er kunden har behov for. For mit vedkommende har Iværksætterkurset virkelig gjort en forskel."

Annette Larsen,
AL-Coaching,
www.al-coaching.dk
August 2006-holdet.


"Jeg deltog i kurset i 2007, og i dag har jeg min egen web-shop (www.vaya.dk). Kurset var væsentlig bedre end jeg forventede, både mht. seriøsitet og indhold.
Det var både teoretisk og praktisk, og godt præsenteret i form af forskellige interessante personer og synspunkter. Men frem for alt var kurset ikke kun
"til information", men også personligt rådgivende og kritisk. Jeg kan varmt anbefale kurset til andre, da det har hjulpet mig meget. Jeg kan sige med 99% sikkerhed,
at jeg ikke var kommet i gang, hvis ikke jeg havde deltaget på kurset."


Tore Andersen,
VAYA Estilo,
www.vaya.dk
Januar 2007-holdet